آیا برای تخصیص وام محدودیت سنی وجود دارد؟

دریافت تسهیلات براساس دستورالعمل و مصوبات بانک‌شهر , است و طبق مصوبه بانک شهر به افراد بالای ۶۰ سال وام تعلق نمی‌گیرد.