دیجی‌شهر

دیجی‌شهرخریدی که اعتبار دارد

Digital Assets
دسته‌بندی دیجی‌شهر
سقف وام دریافتی

میزان سقف دریافت وام بستگی به رتبه اعتباری شما، سابقه حساب بانکی، سوابق چک برگشتی و موارد دیگر دارد که می‌تواند تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد.

ثبت درخواست وام
رتبه اعتباری A
۲۰۰میلیون
با گواهی کسر از حقوق

۸۰میلیون
با چک

۶۰میلیون
با قرارداد لازم الاجرا
رتبه اعتباری B
۱۲۰میلیون
با گواهی کسر از حقوق

۶۰میلیون
با چک

۳۰میلیون
با قرارداد لازم الاجرا
رتبه اعتباری C
۲۰میلیون
با گواهی کسر از حقوق

-

-
فاقد رتبه اعتباری
۵۰میلیون
با گواهی کسر از حقوق

۳۰میلیون
با چک

-
ثبت درخواست وام
محاسبه اقساط دیجی‌شهر
میزان وام درخواستی خود را انتخاب کنید:
مبلغ درخواستی:
۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
۵ میلیون۲۰۰ میلیون
نحوه بازپرداخت را انتخاب کنید:۶ ماه

قسط ماهانه
۰تومان
کارمزد تسهیلات
۰تومان
اعتبار دیجی شهر
۰تومان
۶ ماه۶۰ ماه
مدارک مورد نیاز برای دریافت وام
کارت پایان خدمتیا هرگونه معافیت
تصاویر مجوز فعالیتبرای صاحبان مشاغل
تصاویر آخرین فیش حقوقی و معرفی‌نامهبرای کارمندان
تصاویر شناسنامه و کارت ملی
تصاویر مدارک محل اقامت